Kunstproject Levensloop in Selwerd/Paddepoel, Groningen (2013)

Selwerd heeft een bijzondere wegwijzer. Een internationale wegwijzer die wijst naar de continenten van herkomst van de 88 nationaliteiten die in de wijk Selwerd en Paddepoel wonen.

Het idee komt van bewoner Hans Mulder, een fanatiek loper. Hij zag in Denemarken ooit zo’n internationale wegwijzer. Kunstenaar Loes Heebink werkte het idee uit tot kunstproject Levensloop. Een jaar lang zijn verhalen verzameld van mensen in de wijk. “Lopen is metafoor voor de levens van mensen. Hoe zijn mensen in Selwerd en Paddepoel terechtgekomen? Al wandelend met bewoners komen de verhalen vanzelf”, aldus Heebink. De verhalen zijn geschreven door Gonneke Bonting en gebundeld in een boek.
Behalve verhalen zijn voor kunstproject Levensloop ook schoenen van wijkbewoners verzameld. Die schoenen zijn in aluminium gegoten en liggen nu aan de voet van de internationale wegwijzer, langs één van de bekendste wandelroutes in Nederland, het Pieterpad.

Kunstproject Levensloop is gefinancierd uit het Nieuw Lokaal Akkoord, dat een samenwerkingsverband van de Gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties. Het kunstwerk valt te scharen onder de noemer Community Art: kunst voor én door bewoners. Het doel is tweeledig; enerzijds het verfraaien van openbare ruimtes, anderzijds het bevorderen van bewonersparticipatie.