Videoinstallatie Fluisteren van de muren (2006)

Uitgevoerd binnen de tentoonstelling “Reis door mijn kamer”.
Stichting KiK in de voormalige zuivelfabriek De Venen

materiaal;
steiger van 43m. lengte, 7 LCD monitoren, DVD-players, geluid