Installatie Licht als water – 2000

Gerealiseerd in Sophie’s Gallerij, Utrecht i.s.m. Rita H. Klaucke

materiaal; 8 diaprojectoren, 2 ventilatoren, spiegels, water , dia’s en kleurfilters