Bemiddelaar

Kunstprojecten die geworteld zijn in het collectieve geheugen of in het bewustzijn van de locatie zeggen iets over die plek, wat mensen raakt, ontroert of inspireert en dat is de essentie van kunst.

Behalve als uitvoerend kunstenaar werk ik in opdrachtsituaties ook als curator en/of adviseur waarbij een visie op kunst in de openbare ruimte omgezet wordt in adviezen t.a.v. beleid en/of een masterplan en een realisatie hiervan. De laatste jaren is er meer nadruk komen te liggen op de rol van beeldend kunstenaar als curator/projectleider t.a.v. het ontwikkelen van creatieve concepten van kunstprojecten en begeleiden van A tot Z met participatie van alle mogelijke betrokkenen. Hiervoor is een hoge mate van organisatievermogen en sociale vaardigheden nodig. Dit en ervaring vanuit eigen beeldende projecten en opdrachten in publieke ruimte kan ik inzetten om projecten succesvol tot een artistiek eindbeeld te vormen.

Een aantal projecten zijn ook te vinden op de website van DHAPS; http://dhaps.org/author/art-concepts/