Videoinstallatie Tranen i.s.m. Shlomo Schwarzberg

Gerealiseerd voor de tentoonstelling ‘Inkeer’
Lokatie Koorkerk in Middelburg 2000

materiaal;
zout/likstenen, video, zakdoekjes met dichtregel.